Προσοχή! Ο χώρος διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης άλλαξε και μεταφέρθηκε στο Ωδείο Μυθωδία.

0Days0Hours0Minutes

Αγαπητά μέλη και υποψήφια μέλη,

Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι η Πρώτη Γενική Συνέλευση του ΚΥΚΛΟΥ ΠΑΡΟΥ θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιουνίου 2024, στις 7:30 μ.μ., στο Ωδείο Μυθοδία στην Παροικιά, σύμφωνα με το Καταστατικό του Κύκλου.

Η πρώτη γενική συνέλευση θα καλύψει την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

 1. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τις δραστηριότητες του Συλλόγου κατά το προηγούμενο έτος.
 2. Οικονομικός απολογισμός για το προηγούμενο έτος και η τρέχουσα κατάσταση των οικονομικών του Συλλόγου.
 3. Παρουσίαση των προγραμματισμένων προγραμμάτων.
 4. Επισκόπηση των κύριων οργανωτικών αναγκών.
 5. Πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προϋπολογισμό του νέου έτους.
 6. Έγκριση του προϋπολογισμού για το επόμενο έτος.
 7. Συζήτηση για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων του προηγούμενου έτους όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του συλλόγου και υποβολή προτάσεων για τα προγράμματα του επόμενου έτους λειτουργίας.

Τυχόν πρόσθετα θέματα προς συζήτηση θα πρέπει να αποστέλλονται με email στον Γραμματέα τουλάχιστον δύο ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Έκτακτες προσθήκες στην ημερήσια διάταξη μπορούν να υποβληθούν στον Πρόεδρο μέσω email και μπορούν να προστεθούν κατά την κρίση του Προέδρου.

Επιπλέον, θα εξεταστούν επίσης τα ακόλουθα θέματα:

 • Εκλογή ελεγκτών με διετή θητεία.
 • Εκλογή Διαχειριστών με διετή θητεία

Λάβετε υπόψη σας τις ακόλουθες πληροφορίες:

Τα μέλη μπορούν να δηλώσουν στον Πρόεδρο την επιθυμία τους να μιλήσουν για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, γεγονός που θα τους δώσει προτεραιότητα κατά τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος.

Πρόκειται για την αρχική Γενική Συνέλευση του συλλόγου Κύκλος Πάρου, σύμφωνα με το καταστατικό του οργανισμού. Όλα τα ιδρυτικά μέλη και όσοι υπέβαλαν αίτηση εγγραφής μέσω της ιστοσελίδας πρέπει να έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή τους ύψους 50 ευρώ πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

Ενθαρρύνουμε θερμά όλα τα μέλη να προγραμματίσουν να παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση και να συμμετάσχουν ενεργά. Εάν δεν μπορείτε να παρευρεθείτε, μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε άλλο μέλος να σας εκπροσωπήσει(βλ. σημείωση παρακάτω). Η παρουσία του 50% συν 1 των μελών είναι απαραίτητη για τη διαπίστωση απαρτίας και τη συνέχιση της συνεδρίασης. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, η συνεδρίαση αναβάλλεται και διεξάγεται χωρίς απαρτία, όπως ορίζεται στο καταστατικό.

Οι φίλοι που ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη του Κύκλου Πάρου θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο εγγραφής τουλάχιστον μία ημέρα πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Τα μέλη πρέπει να είναι ταμειακώς εντάξει

Παρακαλούμε όλα τα μέλη να καταβάλουν τις συνδρομές τους στον ταμία του Συλλόγου, Γιώργο Καβάλλη, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα της Γενικής Συνέλευσης. Ο κ. Καβάλλης θα είναι διαθέσιμος στο χώρο της συνεδρίασης τουλάχιστον τριάντα λεπτά πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της συνεδρίασης για να δεχθεί την πληρωμή των συνδρομών.
Σημείωση: Η ετήσια συνδρομή μέλους είναι 50 ευρώ, ή περισσότερο κατά την κρίση σας, ή 20 ευρώ για τους φοιτητές.

Ελάτε μαζί μας σε ένα κοντινό εστιατόριο μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης

Αναμένουμε ότι θα είναι μια ευκαιρία να συνεχίσουμε την άτυπη συζήτηση για τις μελλοντικές δραστηριότητες του Κύκλου. Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να μας ενημερώσετε αν θα συμμετάσχετε στο δείπνο και αν σκοπεύετε να φέρετε έναν ή περισσότερους φίλους.

Θα έρθω!

Επιστολή Εξουσιοδότηση Πληρεξουσίου

Για όσους δεν μπορούν να παρευρεθούν αλλά επιθυμούν να εξουσιοδοτήσουν κάποιο άλλο μέλος να συμμετάσχει εκ μέρους τους, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την επιστολή εξουσιοδότησης που παρέχεται παρακάτω. Απλώς αντιγράψτε και επικολλήστε το κείμενο στο πεδίο που προβλέπεται στη φόρμα, συμπληρώστε τις απαιτούμενες πληροφορίες και υποβάλετε το έγγραφο.


Εγώ, ο υπογεγραμμένος, …Ονοματεπώνυμο σας…, μέλος του Κύκλος Πάρος, διορίζω τον …Ονοματεπώνυμο αντιπροσώπου…, επίσης μέλος του Κύκλος Πάρος, να ψηφίσει για λογαριασμό μου στην εκλογική Γενική Συνέλευση που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 18 Ιουνίου. 2024, ή σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη συνέλευση σε περίπτωση μη απαρτίας.

Χορηγώ στον …Πλήρες όνομα πληρεξουσίου… πλήρη εξουσιοδότηση να συμμετέχει σε όλες τις συζητήσεις και να ψηφίζει εκ μέρους μου για κάθε θέμα που μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια της συνέλευσης.

Η παρούσα εξουσιοδότηση ισχύει μόνο για την εκλογική Γενική Συνέλευση κατά την καθορισμένη ημερομηνία και λήγει μετά από αυτήν.


  Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα με τους φίλους σας που μπορεί να ενδιαφέρονται